วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

โหลดแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (Community Development department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 จำนวน 200 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • อาสาพัฒนา (อสพ.)
  • วุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • อัตราว่าง : 200 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  : 15,000 บาท
  • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคจังหวัดบ้านเกิด
 • ประกาศ 
 • เอกสาร
 • บัญชีจัดสรร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สัญชาติไทย
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมการพัฒนาชุมชน

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการสนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้ 
Line ID  : bowei2517
Tel       :0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com

1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)


เปิดสอบ กรมการพัฒนาชุมชน            
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
สถานที่สอบ กรมการพัฒนาชุมชน          
ประกาศผลสอบ กรมการพัฒนาชุมชน        
รายงานตัว  กรมการพัฒนาชุมชน     
ติดต่อ กรมการพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 กรมการพัฒนาชุมชน 2559

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 
 กรมการพัฒนาชุมชน 2559ประกอบด้วยเนื้อหา
 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
 2. แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน BM
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
 4. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 2555-2559
 5. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
 6. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุชนเช่นประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน
 7. โครงสร้างธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2555-2559
 8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 10. ถาม – ตอบ ยุทธศาสตร์กรการพัฒนาชุมชน
 11. การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนรวม
 12. บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน
 13. BMแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ จากสนามสอบจริง ชุดรวม
 14. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 15. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2559
 16. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2559
 17. แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
 18. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้
Line ID  : bowei2517
Tel       :0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com

1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง

**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)